КОУЧИНГ ПРОЄКТІВ «Coach Format»

Унікальна авторська програма, розроблена спеціально для проєктного коучингу

Програма розроблена на основі стандартів і визначення коучингу відповідно до Міжнародної Федерації коучів (ICF) і побудована на основі методик Командного коучингу

Ми не нав'язуємо готові типові рішення. Коуч бере на себе відповідальність за процес і організовує його таким чином, що команда сама знаходить найкращі способи досягнення поставлених цілей.

Як ми працюємо?

Діагностика команди

З'ясування запиту клієнта й проблем, з якими компанія стикається під час впровадження інноваційних проєктів.

МЕТОД: Персональні коуч-сесії з власником і топменеджментом замовника.

ТРИВАЛІСТЬ: 4 години.

Угода про результат коучингу

Визначення цілей проєкту, очікуваного результату від коучингової взаємодії.

МЕТОД: Персональні та командні коуч-сесії.

ТРИВАЛІСТЬ: 4 години.

Створення бачення та дорожньої карти проєкту

Створення спільного бачення максимального результату команди по проєкту та дорожньої карти досягнення бажаного результату.

МЕТОД: Командна сесія.

ТРИВАЛІСТЬ: 16 годин.

Супровід і підтримка команди

Підтримка ефективної взаємодії команди під час виконання плану дій по дорожній карті проєкту.

МЕТОД: Персональні та командні коуч-сесії.

ТРИВАЛІСТЬ: 3-9 місяців

© Всі матеріали захищені законом про Авторські права

Що ви отримуєте в результаті?

Зміну культури роботи в команді;

Моніторинг тимчасових витрат та ефективності запланованих дій по проєкту;

Підвищення дисципліни й відповідальності за результат кожного члена команди;

Своєчасне й ефективне рішення непередбачених ситуацій.

Які навички набуває команда ?

Планувати свій час для виконання завдань;

Вирішувати проблеми, що вимагають термінового розв’язання;

Брати відповідальність за результат;

Ефективно взаємодіяти в різноманітних ситуаціях.

Перша діагностична коуч-сесія завжди безкоштовна!